Заклад дошкільної освіти № 27 "Віночок" м.Дрогобич

Правила прийому

2

Прийом дітей в дошкільні заклади  компенсуючого типу визначається Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України №240 від 27.03.2006р. Відповідно до п.4 цього Положення в дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу «направляють дітей та встановлюють граничний термін їх перебування місцеві органи управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічних консультацій». Тобто, для того, щоб дитина була зарахована в дошкільний заклад №27 для дітей з порушеннями мовлення батькам необхідно звернутись у міську психолого-медико-педагогічну консультацію (вул. І. Франка,14). Після одержання рекомендації МПМПК щодо необхідності корекційного навчання  в групі компенсуючого типу батькам необхідно звернутись за направленням у відділ освіти. На підставі цих двох документів та після проходження медичного огляду дитина може бути зарахована в дошкільний заклад компенсую чого типу.

Примітка: згідно з п.18 Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу в дошкільний заклад №27 для дітей з порушеннями мовлення зараховуються діти, які мають ринолалію, тяжкі мовленнєві розлади, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слусі та інтелекті.

У групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зараховуються діти з 2-х років (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недорозвинення, дислалія).

Тривалість перебування дітей з порушеннями мовлення встановлюється МПМПК в залежності від рівня та ступеня мовленнєвого порушення:  із загальним недорозвитком мовлення та заїкуватістю - від зарахування до початку шкільного навчання; з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення - до 1 року.

У разі необхідності тривалість перебування може бути продовжено місцевими органами  управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Не зараховуються до дошкільних навчальних закладів (груп) зазначеного типу діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатоподібною поведінкою, хворі  на епілепсію,  шизофренію; з тяжкими  порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.